ΝΕΟΝ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΓΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

12.00
 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - Π. ΠΕΤΡΟΒΙΔΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ (ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ)