Μια βραδυά στην έρημο του Αγίου Όρους

6.00
 

Μια βραδυά στην έρημο του Αγίου Όρους

Συζήτηση με Ερημίτη για την ευχή

Θεσσαλονίκη 1979, σελ.182