ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

15.00
 

Συγγραφέας: Δημήτριου Σ. Μπαλάνου

Εκδόσεις ΑΕΤΟΣ, Αθήναι 1942

σελ. 168 (άκοπο)