ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ' ΑΡ. 1183, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959 - ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20.00
 
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ