ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

65.00
 

Συγγραφέας: Γεώργιου Α. Σωτηρίου

Βιβλιοπωλείον Ι. Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1920, σελ. 100 (με αναδιπλωμένους χάρτες, και πολλές φωτογραφίες).

 

Σημ. Εξαιρετικά δυσεύρετο