Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος ο Διερμηνεύς της Κύπρου 1779-1809, ήτοι Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας

150.00
 

Συγγραφέας: Κωνσταντίνου Ι. Μυριανθόπουλου

Εν Λευκωσία 1934

Τυποις Μουσων Λευκωσία