ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ

20.00
 

Συγγραφέας: ΣΑΒΒΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1951

ΤΥΠΟΙΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΛΑΡΝΑΚΑ