ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

15.00
 

*ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ 1914

ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1962

ΤΥΠΟΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ