Καβάφης και η Κύπρος: Πρακτικά του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής

15.75
 

Καβάφης και η Κύπρος: Πρακτικά του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής, Λευκωσία, 25&26 Σεπτεμβρίου 2021

 

επιμέλεια: Κυριάκος Ιωάννου, Λεωνίδας Γαλάζης, Στέλλα Αλεξίου

Λευκωσία 2021 Όμιλος λογοτεχνίας & Κριτικής