ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12.00
 

Υπουργείου Παιδείας 

Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Λευκωσία (δεν αναγράφεταΙ ημερομηνία έκδοσης. εκτιμάται να εκδόθηκε δεκαετία του 90, μάλλον το 1992)