ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ 1910

70.00
 

Συγγραφέας: Ι. Α. Βρετού

Ημερολόγιο Εγκυκλοπαιδικόν 1910, Έτος Δέκατον, Περίοδος δεύτερα

Εκδίδεται συνεργασία της 'Εικονογραφημένης'

Εν Αθήναις, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εκδότης Ιωάννης Δ. Κόλλαρος 1909, σελ. 406 

 

Σημ. Το βιβλίο είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση