Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

15.00
 

Συγγραφέας: Χρήστος Σάββα

Ιούνιος 1950