Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

20.00
 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1985 

ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 1000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ