Η κυπριακή και ενωτική κίνηση στην Αθήνα, 1931-1940 Οι βρετανικές αντιδράσεις και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων

45.00
 

Συγγραφέας: Θωμάς Παπαγεωργίου

Εκδόσεις Εν τύποις 2015

Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει, μέσα από την αξιοποίηση πληθώρας πρωτογενών πηγών, μια συνολική εικόνα για την κυπριακή ενωτική κίνηση που αναπτύχθηκε στην Αθήνα τη δεκαετία του 1930. Αφού σκιαγραφηθεί η απήχηση που είχε στην Ελλάδα η κυπριακή εξέγερση του 1931, εξετάζεται αναλυτικά η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων στο Κυπριακό στις διάφορες πτυχές του και ιδιαίτερα στο θέμα των Κυπρίων εξορίστων του 1931, η βρετανική πολιτική απέναντι στην Αθήνα και το ελληνικό προξενείο στην Κύπρο, καθώς και οι αντιδράσεις για την όποια ενωτική κίνηση επί ελλαδικού εδάφους. Παράλληλα, παρουσιάζονται άγνωστες πτυχές της δράσης και παρουσίας των Κυπρίων στηνβ Αθήνα, και ιδιαίτερα των οργανώσεών τους, καθώς και η ελλαδική συμπαράσταση στον κυπριακό αγώνα, όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως μέσω της Κεντρικής υπέρ της Κύπρου Επιτροπής και του αθηναϊκού Τύπου. Προβάλλονται ακόμη οι λιγοστές φωνές που ακούστηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο υπέρ μιας εναλλακτικής γραμμής στο ζήτημα, αυτή της αυτονομίας, ως ενδιάμεσο σταθμό προς την Ένωση.

Σελίδες: 659