Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα

8.00
 

Η γυναίκα στην αρχαία ΕλλάδαClaude Mossé
μετάφραση: Αθαν. Δ. Στεφάνης

Παπαδήμας Δημ. Ν., 2008
209 σελ.
ISBN 978-960-206-210-4

 

Σημ. Το βιβλίο είναι μεταχειρισμένο σε πολύ καλή κατάσταση