Η Δράση των Μονάδων Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς το Καλοκαίρι του 1974

45.00
 

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Α. Αλεξάνδρου

Έκδοσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού 2023