ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΩΘΗΤΕ

10.00
 

Συγγραφέας: Απλός Έλληνας (Ευάγγελος Ζαβιτσιάνος)

Δεκέμβριος 1967

σελ. 101