ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΛΙΒΑΘΥΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ο ΒΛΑΣΤΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩΠ

10.00
 

Συγγραφέας: Ριχάρδος Λιβαθυνόπουλος

Αθήναι 1955

σελ. 71 (άκοπο)