ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (1979) ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η εκδοτική ANGLO HELLENIC AGENCY / ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ξεκινά την έκδοση του Σούπερμαν το 1979. Πρόκειται ίσως για την καλύτερη έκδοση του Σούπερμαν στην Ελλάδα και κυκλοφόρησαν συνολικά 105 τεύχη. Στις μεσαίες σελίδες των περισσότερων τευχών (όχι όλων!) υπήρχε πόστερ του Σούπερμαν (ή άλλων ηρώων της DC).