ΠΙΝΟΚΙΟ (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ) (1975)

Οι ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Στέλιου Ανεμοδουρά ξεκινούν την πρώτη ελληνική έκδοση του Πινόκιο το 1975. Κυκλοφόρησαν 82 τεύχη. 

There are no products in this section