ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (1984)

Το ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ξεκίνησε την έκδοσή το του 1984. Κυκλοφόρησε συνολικά 68 τεύχη. 

4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00
 
4.00