ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (1984)

Το ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ξεκίνησε την έκδοσή το του 1984. Κυκλοφόρησε συνολικά 68 τεύχη.