ΚΟΜΙΞ (Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ) (2014) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Μετά το κλείσιμο της Νέας Ακτίνας του Τερζόπουλου τα δικαιώματα της Ντίσνευ αναλαμβάνει η Καθημερινή. Ξεκίνησε η έκδοση του Κόμιξ το 2014 και συνεχίζει μέχρι σήμερα 

There are no products in this section