ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ (1975) Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κυκλοφόρησαν ανατυπώσεις από την γνωστή σειρά (http://bibliocosmos.com/category-2/1951/) σε 270 τεύχη