Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ (1980)

Η εκδοτική ΜΕΔΟΥΣΑ εκδίσει τα πρώτα 4 τεύχη της σειρά το 1980. Μετά συνεχίζει την σειρά και την έκδοση η ΜΑΜΟΥΘΚΟΜΙΞ κυκλοφορώντας συνολικά 69 τεύχη. Οι ιστορίες βασίζονταν σε πραγματικές ιστορίες που μας δείχνουν την σταδιακή κατάκτηση της Δύσης. 

There are no products in this section