ΑΝΤΙΡΙΞ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΞ (Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ) (1993)

Οι σειρά ΑΝΤΙΡΙΞ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΞ έχει εκδοθεί συνολικά 6 φορές, ποτέ όμως ολόκληρη. Η μακροβιότερη έκδοση είναι η 4η και συγκεκριμένα αυτή του EDIMAS/ΑΛΦΑ-ΜΙ που ξεκίνησε να εκδίδει τα τεύχη το 1993 και κυκλοφόρησε συνολικά 84 τεύχη.