ΑΛΛΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

19.90
 

Συγγραφέας: Λεωνίδας Γαλάζης

Εκδόσεις Ίαμβος 2022

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται δοκιμές, μελέτες και βιβλιοκρισίες γύρω από θέματα της ευρύτερης νεοελληνικής και της κυπριακής λογοτεχνίας. Το ενδιαφέρον του Λ. Γαλάζη επικεντρώνεται, αφενός, στο έργο των Γιάννη Ρίτσου, Κωστή Παλαμά, Βασίλη Μιχαηλίδη, Τεύκρου Ανθία και άλλων παλαιότερων, νεότερων και συγχρόνων ποιητών και, αφετέρου, σε επισκοπήσεις της Γενιάς της Εισβολής και της Γενιάς του Ενενήντα, σε ό,τι αφορά ειδικά την κυπριακή ποίηση. Στον τομέα της πεζογραφίας ο συγγραφέας επικεντρώνεται στο έργο των Στέφανου Κωνσταντινίδη, Γεώργιου Χαριτωνίδη και άλλων, ενώ προτείνεται μια συνανάγνωση των "Αδερφοφάδων" του Νίκου Καζαντζάκη με τη "Μάντρα" του Ανδρέα Ονούφριου. Τα θεατρολογικά μελετήματα του βιβλίου περιλαμβάνουν προσεγγίσεις στη δραματουργία της Ρήνας Κατσελλή σε συνάρτηση με τον διάλογο ιστορίας και λογοτεχνίας και με την αξιοποίηση της κυπριακής διαλέκτου στη θεατρική γραφή, καθώς και σχολιασμό μιας θεατρικής διασκευής της "Χιώτισσας" του Β. Μιχαηλίδη, του δράματος "Η σκλάβα" του Μιχάλη Μουστερή. Στα περισσότερα κείμενα του τόμου δεσπόζουν, από τη μια, η διακειμενική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων και, από την άλλη, η λειτουργική ένταξη της κυπριακής λογοτεχνίας στην ευρύτερη νεοελληνική