ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ – ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1931

35.00
 

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ – ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1931

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 2011, σελ. 521