Βίοι παράλληλοι 17 : Αλέξανδρος - Καίσαρ / Πλούταρχος

17.00
 

Βίοι παράλληλοι 17


Αλέξανδρος - Καίσαρ

Πλούταρχος
μετάφραση: Μεταφραστική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 1993
385 σελ.
ISBN 960-352-185-Χ, ISBN-13 978-960-352-185-3,