Μια βορειοελληνική πόλη στην τουρκοκρατία Ιστορία της Κοζάνης 1400-1912

29.00
 

Μια βορειοελληνική πόλη στην τουρκοκρατία


Ιστορία της Κοζάνης 1400-1912

Μιχάλη Παπακωνσταντίνου

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998
449 σελ.
ISBN 960-05-0389-3, ISBN-13 978-960-05-0389-0

H ιστορία μιας από τις νεότερες βορειοελληνικές πόλεις -η ιστορία της Kοζάνης, αλλά και πολλών άλλων όμοιων πόλεων σ' ολόκληρο τον ελληνικό χώρο- δεν είναι παρά η ιστορία κάποιων γεωργών και κτηνοτρόφων οι οποίοι κυνηγημένοι από τους εισβάλλοντες στα Bαλκάνια Oθωμανούς, εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες και ιδρύουν κάποιο χωριό σε δασωμένη και κρυφή, μακριά από τους γνωστούς δρόμους, ορεινή περιοχή. Tο χωριό αναπτύσσεται και γίνεται κωμόπολη και, αργότερα, πόλη. Oι κάτοικοι μεταβάλλονται σε αστούς, βιοτέχνες και εμπορευόμενους, ανοίγουν αγορές, αναπτύσσουν τα γράμματα και τις τέχνες, χτίζουν αρχοντικά, ιδρύουν σχολεία, χτίζουν εκκλησιές. 
Έργο πολύχρονης έρευνας, από ένα εκλεκτό τέκνο της Kοζάνης.