Άπαντα 14 : Αθηναίων πολιτεία, Λακεδεμονίων πολιτεία, Αγησίλαος / Ξενοφών

10.55
 

Άπαντα 14


Αθηναίων πολιτεία, Λακεδεμονίων πολιτεία, Αγησίλαος

Ξενοφών
μετάφραση: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 1993
226 σελ.
ISBN 960-352-156-6, ISBN-13 978-960-352-156-3