Άπαντα 13 : Συμπόσιον, απολογία Σωκράτους, Ιέρων, επιστολαί / Ξενοφών

11.70
 

Άπαντα 13


Συμπόσιον, απολογία Σωκράτους, Ιέρων, επιστολαί

Ξενοφών
μετάφραση: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 1993
251 σελ.
ISBN 960-352-155-8, ISBN-13 978-960-352-155-6