Οι πολιτικές αντιλήψεις των βυζαντινών διανοητών Από το δέκατο ως το δέκατο τρίτο αιώνα μ.Χ.

29.75
 

Οι πολιτικές αντιλήψεις των βυζαντινών διανοητών


Από το δέκατο ως το δέκατο τρίτο αιώνα μ.Χ.

Sotiria Triantari - Mara

Ηρόδοτος, 2002
279 σελ.
ISBN 960-8256-04-6, ISBN-13 978-960-8256-04-0

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι πολιτικές αντιλήψεις περί του ιδεώδους του βασιλέως των βυζαντινών διανοητών από τον 10ο έως και τον 13ο αιώνα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας σκιαγραφείται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής κατά την οποία έζησαν οι εν λόγω διανοητές και αναλύονται οι βασικότερες πολιτικές θέσεις τους, ενώ παράλληλα επισημαίνονται και οι ομοιότητες που παρουσιάζουν. Στο πλαίσιο αυτό διαφαίνεται η προσπάθειά τους να δώσουν μέσα από την πολιτική ιδεολογία τους μια ουτοπική εικόνα περί του βασιλέως, με σκοπό την ανασυγκρότηση της υπάρχουσας πραγματικότητας. Στο εγχείρημά τους αυτό χρησιμοποιούν επιλεκτικά τις αρχαίες πολιτικές φιλοσοφικές απόψεις, κυρίως του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των εκπροσώπων της Ελληνιστικής περιόδου. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι νεωτεριστικές για την εποχή του πολιτικές απόψεις του Θωμά Μαγίστρου, ο οποίος ξεπερνώντας τα στενά όρια των προκατόχων του, διαμορφώνει μαζί με το ιδεώδες του βασιλέως και το ιδεώδες του πολίτη.[...]