Στοιχεία συγκριτικής ανατομίας των ζώων: Μερος 1ον Συγκριτική ανατομία των σπονδυλωτών (μεγά 65 εικόνων, ών δύο έγχρωμοι ολοσέλιδοι)

15.00
 

Συγγραφέας: Γιώργιου Δ. Αθανασόπουλου

 

Έκδοσις Βα

 

Θεσσαλονίκη 1955, σελ. 290