ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ - (ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ NO. 7 - ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)

15.00
 

Συγγραφέας: Γ. Τσουκαλά

Εκδόσεις Άγκυρας 1977