Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος

30.00
 

Πρόχειρον νόμων ή ΕξάβιβλοςΚωνσταντίνου Αρμενόπουλου
επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης

Δωδώνη Εκδοτική ΕΠΕ, 1971
429 σελ.
ISBN 960-248-489-6, ISBN-13 978-960-248-489-0

Η αναγέννηση των νομικών σπουδών πού σημειώνεται στο Βυζάντιο μετά την ίδρυση του Διδασκαλείου Νόμων, της νομικής σχολής του Κωνσταντίνου Θ του Μονομάχου (104&) , διακόπτεται απότομα με τη λατινική κατάκτηση (1204) . Η ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως (1261) δεν ανακόπτει την παρακμή της επιστήμης του δικαίου: ίσως με κάποια υπερβολή, αλλά χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε ότι μόνη εκδήλωσή της είναι στην περίοδο αυτή η λειτουργία απονομής της δικαιοσύνης. Το νομοθετικό έργο έχει εγκαταλειφθή μέσα στις δυναστικές έριδες, τα οικονομικά προβλήματα, τον διαρκή εξωτερικό κίνδυνο, την έλλειψη συνοχής του κράτους· η έκδοση νεαρών γίνεται περιστατικά για τη ρύθμιση κάποιου εκκλησιαστικού ζητήματος ή τη χορήγηση ενός προνομίου: σπάνια θα βρούμε ανάμεσα στις νεαρές των Παλαιολόγων πού έχουν διασωθή νομοθετήματα πού αναφερόνται: σε θέματα του ουσιαστικού δικαίου. Η διδασκαλία της νομικής επιστήμης είναι προφανώς μόνο πρακτική: η λειτουργία του Διδασκαλείου δεν φαίνεται να επανελήφθη μετά το 1204. Όταν ιδρύεται η "ακαδημία" του Γεωργίου Ακροπολίτη από τον Μιχαήλ Η Παλαιολόγο και όταν ο Ανδρόνικος Β Παλαιολόγος αποφασίζη τη σύσταση του "βασιλικού σχολείου" του, του Μουσείου, ή νομική δεν αναφέρεται μεταξύ των σχολών των νέων "πανεπιστημίων" τα σημάδια είναι φανερά: για πρώτη φορά στην πολιτεία των Ρωμαίων το δίκαιο θεωρείται αμελητέος κλάδος. [...]