Το "σχήμα των Αβάρων" στο Στρατηγικόν του Μαυρικίου: Μια κριτική προσέγγιση Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος"

10.55
 

Το "σχήμα των Αβάρων" στο Στρατηγικόν του Μαυρικίου: Μια κριτική προσέγγιση


Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος"

Γεώργιος Καρδαράς

Σταμούλης Αντ., 2007
16 σελ.
ISBN 978-960-6741-66-1