Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή

17.15
 

Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχήΑγγελική Λαΐου - Θωμαδάκη
μετάφραση: Αγλαΐα Κάσδαγλη

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987
449 σελ.

Στόχος του βιβλίου είναι να μελετήσει τις εσωτερικές δομές της υπαίθρου και τις σχέσεις των χωρικών μεταξύ τους, αλλά και να διερευνήσει τις παραγωγικές σχέσεις, μαζί με την δημογραφική εξέλιξη του αγροτικού πληθυσμού, σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης. Πηγές του είναι κυρίως τα πρακτικά, δηλαδή οι απογραφές των περιουσιακών στοιχείων που διέθεταν λαϊκοί και εκκλησιαστικοί γαιοκτήμονες και τα μοναστήρια.