Αρμενοβυζαντινά Σχέσεις του αρμενικού έθνους με το μεσαιωνικό ελληνισμό

34.00
 

 

Αρμενοβυζαντινά


Σχέσεις του αρμενικού έθνους με το μεσαιωνικό ελληνισμό

Χ. Μ. Μπαρτικιάν

Σταμούλης Αντ., 2007
400 σελ.
ISBN 978-960-8353-95-4,