Αντισύλληψη και αμβλώσεις από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο

37.00
 

Αντισύλληψη και αμβλώσεις από την αρχαιότητα στο ΒυζάντιοΑναστασία Δ. Βακαλούδη

Σταμούλης Αντ., 2003
480 σελ.
ISBN 960-8353-04-1, ISBN-13 978-960-8353-04-6

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν τα φαινόμενα της αντισύλληψης και των αμβλώσεων, όπως εξελίσσονται από την αρχαιότητα έως το Βυζάντιο, από κάθε δυνατή οπτική γωνία: κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτική, νομοθετική, πολιτισμική, φιλοσοφική, επιστημονική, τεχνική, ιατρική, κ.λπ. Η διερεύνηση των συγκεκριμένων φαινομένων τοποθετείται μέσα σε μια ευρύτερη μελέτη των παραπάνω τομέων, ούτως ώστε να επισημανθούν ταυτόχρονα προεκτάσεις, συνέπειες, συσχετισμοί, ταυτίσεις, αποκλίσεις των φαινομένων αυτών με τα ευρύτερα πλαίσια των αντίστοιχων τομέων της ιατρικής, της κοινωνίας, του πολιτισμού, των θεσμών, της (εκκλησιαστικής και πολιτειακής) νομοθεσίας, της θρησκείας, της θεολογίας, της φιλοσοφικής σκέψης και θεώρησης του ατόμου και του κόσμου, κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτόν αναβιώνει το ιστορικό παρελθόν, αναλύεται το ιστορικο-κοινωνικό γίγνεσθαι, αποκαλύπτεται ο άνθρωπος, καθώς ερμηνεύονται ο βίος και τα έργα του και μελετώνται συγκριτικά οι πολυποίκιλες πολιτισμικές καταστάσεις ή αλλαγές που βιώνει κάθε κοινωνία, σε κάθε έκφανση της ζωής της, στο πέρασμα των αιώνων.