Αγροτική και αστική οικονομία στο βυζαντινό κράτος

9.00
 

 

Αγροτική και αστική οικονομία στο βυζαντινό κράτοςΒ. Νεράντζη - Βαρμάζη

Βάνιας, 2002
128 σελ.
ISBN 960-288-089-9, ISBN-13 978-960-288-089-0

Το βιβλίο παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγροτικής και αστικής οικονομίας στο βυζαντινό κράτος.
Στην αγροτική οικονομία παρουσιάζονται οι εναλλαγές στην μεγάλη και μικρή ιδιοκτησία μέσα στη μακραίωνη βυζαντινή περίοδο, η κατάσταση των αγροτών και η κατά καιρούς στάση του Κράτους απέναντι στα διάφορα προβλήματα. Τονίζεται επίσης η σημασία της κτηνοτροφίας, της δασοκομίας και της αλιείας τόσο για την ιδιωτική οικονομία όσο και για το Κράτος.
Στην αστική οικονομία επισημαίνεται ο ρόλος των συντεχνιών στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, παρακολουθείται το βυζαντινό νομισματικό σύστημα και οι συνέπειες της υποτίμησης του νομίσματος, από τα μέσα του 11ου αιώνα και έπειτα, και τέλος παρουσιάζεται η θέση των βυζαντινών εμπόρων και η αδυναμία τους να συναγωνιστούν τους Ιταλούς εμπόρους κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες.