ΕΡΜΗΣ: ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ (κάντε κλικ για τα διαθέσιμα τεύχη)

 
6.00
 

Τιμή: €7 το κάθε περιοδικο

Διαθέσιμα τεύχη: 

ΕΤΟΣ Γ΄- ΜΑΡΤΙΟΣ 1953, ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΚΑΙ 17

ΕΤΟΣ Γ' - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1953, ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΚΑΙ 21

ΕΤΟΣ Δ' - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1953, ΑΡΙΘΜΟΣ 22 ΚΑΙ 23

ΕΤΟΣ Δ' - ΜΑΡΤΙΟΣ 1954, ΑΡΙΘΜΟΣ 24 ΚΑΙ 25

ΕΤΟΣ Δ' ΙΟΥΝΙΟΣ 1954, ΑΡΙΘΜΟΣ 26 ΚΑΙ 27

ΕΤΟΣ Ε' - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1954, ΑΡΙΘΜΟΣ 30 ΚΑΙ 31

ΕΤΟΣ Ε' - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1955, ΑΡΙΘΜΟΣ 32 ΚΑΙ 33

 ΕΤΟΣ Ε' - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1955, ΑΡΙΘΜΟΣ 36 ΚΑΙ 37

ΕΤΟΣ ΣΤ' ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1956 - ΑΡΙΘΜΟΣ 38 ΚΑΙ 39

ΕΤΟΣ Α (Ζ') ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1960, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (40)

ΕΤΟΣ Β (Η) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1961, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (41)

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές