Οδηγός ταχυδρομικού κώδικα (Κυπριακή Δημοκρατία)

 
7.00
 

Υπουργείου Συγκοινωνιων και έργων

Τμήμα ταχυδρομικών υπηρεσιών, Λευκωσία 

Έκδοση πρώτη 1994

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές