ΙΣΤΟΡΙΑ , ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ , ΤΕΧΝΗ (ΠΑΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)5.00
Εκδόσεις Χ. Μπενρούμπη
 50.00
Εκδόσεις Παλμός 1966-1968 Δώρο...