ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΙΤΟΜΟ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) - ΟΥΕΛΛΣ

55.00
 

Συγγραφέας: H.G. WELLS

Εκδόσεις Δέλτα 

Σπύρος Δ. Δημητράκος

 

 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Ο κόσμος προ του ανθρώπου
Α: Η ΓΗ ΕΝ ΧΩΡΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩ
Β: ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Γ: ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ
Δ: Ο ΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ
Ε: Ο ΑΙΩΝ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Οι πρόγονοι του ανθρώπου
ΣΤ: ΠΙΘΗΚΟΙ, ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΗΩΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ζ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΤΕΡΝΤΑΛ, ΦΥΛΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ
Η: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΜΕΤΑΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Θ: Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ι: ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
ΙΑ: ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΦΥΛΑΙ
ΙΒ: ΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Οι πρώτοι πολιτισμοί
ΙΓ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΑΤΗ
ΙΔ: ΛΑΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ
ΙΕ: Η ΓΡΑΦΗ
ΙΣΤ: ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ. ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΙΖ: ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΙ, ΔΟΥΛΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΤΟΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ιουδαίοι, Ελλάς και Ινδίαι
ΙΗ: ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ
Κ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΑΙ
ΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΚΒ: Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΓ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
ΚΔ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Ακμή και παρακμή του Ρωμαικού κράτους
ΚΕ: ΑΙ ΔΥΟ ΔΥΤΙΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙ
ΚΣΤ: ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΓΡΑΚΧΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΕΝ ΡΩΜΗ
ΚΖ: ΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Χριστιανισμός και Ισλαμισμός
ΚΗ: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΘ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Λ: ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
ΛΑ: Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Αι Μογγολικαί αυτοκρατορίαι της ξηράς και αι νέαι αυτοκρατορίαι της θαλάσσης
ΛΒ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΖΕΝΓΚΙΣ ΧΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΛΓ: Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Ο αιών των Μεγάλων Δυνάμεων
ΛΔ: ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΛΕ: ΑΙ ΝΕΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΛΣΤ: Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΥ
ΛΖ: Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ
ΛΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΛΘ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
Μ: Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ