ΜΙΚΡΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

8.00
 

Βιβλιοπωλείον Μιχ. Ι. Σαλίβερουμ Αθήναι

 

15φυλλο φυλλάδιο. Δεν αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης. Εκτιμάται ότι τυπώθηκε περί της δεκαετίας 1930-1940