ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΜΟΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9)

50.00
 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΜΟΣ. Περιέχει τα εξής τεύχη (με τα εξώφυλλα και οπισθόφυλλα τους): 

Τεύχος 1 - Γενάρης-Απρίλης 1971

Τεύχος 2 - Μάης-Αύγουστος 1971

Τεύχος 3 - Σεπτέμβρης-Δεκέβρης 1971

Τεύχος 4-5 Γενάρης-Αύγουστος 1972

Τεύχος 6 - Σεπτέβρης-Δεκεβρης 1972

Τεύχη 7-8 - Γενάρης-Αύγουστος 1973 

Τεύχος 9 - Σεπτέβρης-Δεκέβρης 1973