ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5972, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974

6.00