ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΈΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5113, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959

5.00