ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ - (ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ NO. 10 - ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ)

15.00
 

Συγγραφέας: ΑΝΝΙΚΑΣ ΦΕΡΤΑΚΗ

Εκδόσεις Άγκυρας 1977